Loading...

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe na temat inwestycji

Jedną z rzeczy, o które trzeba zadbać planując tak dużą inwestycje jest optymalne odwodnienie drogi. W przypadku tego projektu zastosowane zostały spadki podłużne oraz poprzeczne dla jedni i pasa awaryjnego. To właśnie w ten sposób dochodzi do odwodnienia całego odcinka drogi. Odprowadzanie wody z odcinka drogi ekspresowej S7 odbywa się poprzez ścieki przykrawędziowe do kanalizacji, a także drogowych rowów. Woda transportowana jest również przy pomocy kanalizy do odbiorników. Do oczyszczania wody przed dopuszczeniem jej do zbiorników, dochodzi za pośrednictwem osadników. Oczyszczona woda jest doprowadzana bezpośrednio do rzek. Zanim jednak nastąpiło wpuszczenie wody do ścieków melioracyjnych, przygotowane zostały specjalne retencyjne zbiorniki. Bardzo ważną rzeczą, o którą trzeba było zadbać, było zapewnienie ochrony dla wód gruntowych. W tym celu utworzono szczelne rowy na całej długości, a wszystko dodatkowo wzmocniono za pomocą elementów betonowych oraz darniny.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Istotnym czynnikiem podczas przygotowywania projektu inwestycji dla drogi ekspresowej jest zadbanie o bezpieczeństwo korzystających z niej użytkowników. Między innymi dlatego na terenie pasa dzielącego zaprojektowano energochłonną barierę. Została ona zastosowana na całym odcinku drogi ekspresowej S7. Dodatkowo warto również wspomnieć o tym, że zaprojektowane zostały skrajne bariery przy nasypach większych niż 2 metry, a także w miejscach, gdzie konieczne jest przejście pod obiektami. Występują one również przy przepustach oraz w miejscach, gdzie zastosowane zostały rowy trapezowe. Z kolei tam, gdzie występują chodniki, zastosowano balustrady, które służą jako zabezpieczenie dla pieszych.